Blomen Hageplanlegging

Blomen hageplanlegging leverar komplett hageplan og idear til hageinteresserte samt til hageanlegg.

Vi har fagbrev i anleggsgartnarfaget, kompetanse innaføre planprosessar, leverar landskap- og utomhusplanar for utbyggar, prosjekterer og er leverandør av idear til private og offentlege hagar.

Dialog kring hage er god investering for den estetiske heilskapen i hagemiljøet.

"Vår stolthet er at du nyter hagen heile året!"

Hageplanlegger

Kontakt

lev_blomen2.jpg

Blomen hageplanlegging
Galtaveien 147
4150 Rennesøy

Tlf:            41506578
Epost:       post@blomenhage.no
Nettside:   www.blomenhage.no

 

Til toppenNaviger