Tjenester

Hage:

 • hageplanlegging
 • natursteinsmuring
 • kantstein i granitt og betong
 • trapper og støttemurer
 • ferdigplen, sedum matter og torvtak
 • asfaltering av gårdsrom
 • bruddskifer
 • brostein
 • elvegrus og rullestein
 • belegningsstein, gressarmering og heller
 • terrasser, pergolaer og le vegger
 • porter, gjerder og car-porter
 • hagestuer og vinterstuer
 • dammer og vannanlegg
 • belysning

Anlegg:

 • planlegging og opparbeidelse av ute områder
 • planteplan med utplanting av trær og busker
 • graving og opparbeide av terreng
 • transport av masser
 • drenering med kummer og renner
 • kantsteinsetting og asfaltering
 • natursteinsmuring
 • såing av plen, grassbakke, blomstereng
 • ferdigplen, sedum matter til skråninger og eller tak
 • installere leke og park utstyr etc
 • universell utforming med gangstier etc
 • rense dammer

Vedlikehold:

 • plenklipping og stell av bed
 • trefelling og beskjæring av trær og busker
 • opprusting av eksisterende hager eller anlegg
 • kontroll og reparasjon av lekeplassutstyr
 • brøyting og strøing av parkeringsplasser, idrettsbaner, etc
 • vi tilbyr vedlikeholdsavtaler som sikrer dine grønne investeringer
Til toppenNaviger